•  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Záverečné stanovisko POH BBSK na roky 2016-2020

 28.04.2018

Obec Ratkovské Bystré v zmysle § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako dotknutá obec informuje verejnosť o spracovaní záverečného stanoviska strategického dokumentu.

Do záverečného stanoviska strategického dokumentu je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas úradných hodín na Obecnom úrade v Ratkovskom Bystrom.


1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

RATKOVSKÉ BYSTRÉ Počasie

Kalendár zvozu odpadu