SlovenskýEnglish

Deň Matiek 2011

 08.05.2011

Starosta obce Ratkovské Bystré a poslanci Obecného Zastupiteľstva v spolupráci s evanjelickým a. v. cirkevným zborom, usporiadali pri príležitosti Dňa Matiek  poďakovanie všetkým matkám, starým matkám, formou kultúrneho programu.

Program s deľmi pripravila p.Mgr.Hrivnáková. Po programe pásma básničiek a pesničiek v podaní detí z obce Ratkovské Bystré, vystúpil folklórny súbor HAVIAR z Rožňavy.

Starosta obce ďakuje učinkujúcim za príjemne strávený večer.