SlovenskýEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.ratkovskebystre.sk spravuje Obec Ratkovské Bystré je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Ratkovské Bystré

Adresa:

Obecný úrad Ratkovské Bystré 
Ratkovské Bystré 82
982 66 Ratkovské Bystré 

IČO: 00319007

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Revúca
Región: Gemer
Počet obyvateľov: 316
Rozloha: 2 741 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1413

Všeobecné informácie: info@ratkovskebystre.sk
Podateľňa: podatelna@ratkovskebystre.sk
Starosta: Mgr. Dušan Bodnár, e-mail: starosta@ratkovskebystre.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@ratkovskebystre.sk

Sekretariát:
Tel.:
 047 / 549 12 180915 818 638
E-mailsekretariat@ratkovskebystre.sk

Banka: Prima Banka
Č.účtu v tvare IBAN: SK95 5600 0000 0020 9536 9001

Kompetencie:
Obec Ratkovské Bystré je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Ratkovské Bystré je zriadený na Miestnom úrade v: Revúcej

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk