rsshttps://www.ratkovskebystre.sk/Sat, 25 Sep 2021 23:39:45 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Návrh VZN o odpadoch - zverejnené 03.09.2021]]>https://www.ratkovskebystre.sk//--23-85-navrh-vzn-o-odpadoch---zverejnene-03092021Mon, 13 Sep 2021 11:31:00 +0200https://www.ratkovskebystre.sk//--23-85-navrh-vzn-o-odpadoch---zverejnene-03092021<![CDATA[Územný plán BBSK, Zmeny a doplnky č.5/2020 - oznámenie o strategickom dokumente - Zverejnené 18.08.2021 ]]>https://www.ratkovskebystre.sk//--23-84-zemny-plan-bbsk-zmeny-a-doplnky-c52020---oznamenie-o-strategickom-dokumente---zverejnene-18082021-Wed, 18 Aug 2021 10:17:00 +0200https://www.ratkovskebystre.sk//--23-84-zemny-plan-bbsk-zmeny-a-doplnky-c52020---oznamenie-o-strategickom-dokumente---zverejnene-18082021-<![CDATA[Deň obce Ratkovské Bystré 31.07.2021]]>https://www.ratkovskebystre.sk//--23-83-den-obce-ratkovske-bystre-31072021Mon, 19 Jul 2021 10:42:00 +0200https://www.ratkovskebystre.sk//--23-83-den-obce-ratkovske-bystre-31072021<![CDATA[Oznam o strategickom dokumente PHRSR 2022-2031 - BBSK- zverejnené 28.05.2021]]>https://www.ratkovskebystre.sk//--23-82-oznam-o-strategickom-dokumente-phrsr-2022-2031---bbsk--zverejnene-28052021Fri, 28 May 2021 09:38:00 +0200https://www.ratkovskebystre.sk//--23-82-oznam-o-strategickom-dokumente-phrsr-2022-2031---bbsk--zverejnene-28052021<![CDATA[Oznam - Zaburinenie pozemkov 2021]]>https://www.ratkovskebystre.sk//--23-80-oznam---zaburinenie-pozemkov-2021Tue, 18 May 2021 08:00:00 +0200https://www.ratkovskebystre.sk//--23-80-oznam---zaburinenie-pozemkov-2021<![CDATA[Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov - úžívacie práva k lesným pozemkom]]>https://www.ratkovskebystre.sk//--23-79-vyzva-pre-vlastnikov-lesnych-pozemkov---uzivacie-prava-k-lesnym-pozemkomTue, 11 May 2021 10:10:00 +0200https://www.ratkovskebystre.sk//--23-79-vyzva-pre-vlastnikov-lesnych-pozemkov---uzivacie-prava-k-lesnym-pozemkom<![CDATA[SODB 2021 - Kontaktné miesto]]>https://www.ratkovskebystre.sk//--23-77-sodb-2021---kontaktne-miestoThu, 22 Apr 2021 08:33:00 +0200https://www.ratkovskebystre.sk//--23-77-sodb-2021---kontaktne-miesto<![CDATA[Otázky a odpovede k nahlasovaniu za náhradníka na očkovanie ]]>https://www.ratkovskebystre.sk//--23-73-otazky-a-odpovede-k-nahlasovaniu-za-nahradnika-na-ockovanie-Wed, 17 Mar 2021 14:51:00 +0100https://www.ratkovskebystre.sk//--23-73-otazky-a-odpovede-k-nahlasovaniu-za-nahradnika-na-ockovanie-<![CDATA[Nahlasovanie sa za náhradníka na očkovanie proti COVID 19]]>https://www.ratkovskebystre.sk//--23-72-nahlasovanie-sa-za-nahradnika-na-ockovanie-proti-covid-19Wed, 17 Mar 2021 14:47:00 +0100https://www.ratkovskebystre.sk//--23-72-nahlasovanie-sa-za-nahradnika-na-ockovanie-proti-covid-19<![CDATA[Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021]]>https://www.ratkovskebystre.sk//--23-69-scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov-2021Fri, 18 Dec 2020 08:38:00 +0100https://www.ratkovskebystre.sk//--23-69-scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov-2021<![CDATA[Vyhlásenie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru]]>https://www.ratkovskebystre.sk//--23-60-vyhlasenie-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaruThu, 09 Apr 2020 13:57:00 +0200https://www.ratkovskebystre.sk//--23-60-vyhlasenie-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaru<![CDATA[Pôsobnosť obce pri dodržiavaní vodného zákona]]>https://www.ratkovskebystre.sk//--23-48-posobnost-obce-pri-dodrziavani-vodneho-zakonaFri, 15 Nov 2019 07:30:00 +0100https://www.ratkovskebystre.sk//--23-48-posobnost-obce-pri-dodrziavani-vodneho-zakona<![CDATA[Ochrana úrody - upozornenie]]>https://www.ratkovskebystre.sk//--23-46-ochrana-urody---upozornenieThu, 11 Jul 2019 14:36:00 +0200https://www.ratkovskebystre.sk//--23-46-ochrana-urody---upozornenie<![CDATA[Záverečný účet obce za rok 2018]]>https://www.ratkovskebystre.sk//--23-44-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2018Fri, 07 Jun 2019 14:32:00 +0200https://www.ratkovskebystre.sk//--23-44-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2018<![CDATA[Certifikát - triedený odpad]]>https://www.ratkovskebystre.sk//--23-40-certifikat---triedeny-odpadFri, 03 May 2019 07:39:00 +0200https://www.ratkovskebystre.sk//--23-40-certifikat---triedeny-odpad<![CDATA[Poďakovanie - Deň ZEME]]>https://www.ratkovskebystre.sk//--23-38-podakovanie---den-zemeWed, 24 Apr 2019 08:59:00 +0200https://www.ratkovskebystre.sk//--23-38-podakovanie---den-zeme<![CDATA[Verejná vyhláška - územné konanie optická sieť]]>https://www.ratkovskebystre.sk//--23-26-verejna-vyhlaska---uzemne-konanie-opticka-sietFri, 26 Oct 2018 13:02:00 +0200https://www.ratkovskebystre.sk//--23-26-verejna-vyhlaska---uzemne-konanie-opticka-siet<![CDATA[Oznam - triedenie odpadu]]>https://www.ratkovskebystre.sk//--23-25-oznam---triedenie-odpaduTue, 02 Oct 2018 10:38:00 +0200https://www.ratkovskebystre.sk//--23-25-oznam---triedenie-odpadu<![CDATA[Záverečné stanovisko POH BBSK na roky 2016-2020 ]]>https://www.ratkovskebystre.sk//--23-12-zaverecne-stanovisko-poh-bbsk-na-roky-2016-2020-Sat, 28 Apr 2018 00:00:00 +0200https://www.ratkovskebystre.sk//--23-12-zaverecne-stanovisko-poh-bbsk-na-roky-2016-2020-<![CDATA[Ponuka na odpredaj rodinného domu]]>https://www.ratkovskebystre.sk//--23-14-ponuka-na-odpredaj-rodinneho-domuTue, 10 Apr 2018 12:01:00 +0200https://www.ratkovskebystre.sk//--23-14-ponuka-na-odpredaj-rodinneho-domu<![CDATA[Informácia o partnerstve RRA]]>https://www.ratkovskebystre.sk//--23-1-informacia-o-partnerstve-rraMon, 01 Aug 2016 15:14:00 +0200https://www.ratkovskebystre.sk//--23-1-informacia-o-partnerstve-rra<![CDATA[Cenník štrkov Slovmag]]>https://www.ratkovskebystre.sk//--23-7-cennik-strkov-slovmagFri, 01 Apr 2016 12:14:00 +0200https://www.ratkovskebystre.sk//--23-7-cennik-strkov-slovmag