SlovenskýEnglish

Súčasnosť

Hodnotiaca správa o realizovanom projekte Deň obce Ratkovské Bystré

Obec Ratkovské Bystré pravidelne každý rok usporiada Deň obce. Tohtoročného Dňa obce sa nezúčastnili len obyvatelia obce, ale aj občania mikroregiónu. Tento výnimočný deň pre obec je spojený s kultúrnym programom, športovým programom a dňom detí. Je to deň kedy sa môžu obyvatelia obce, občania širokého okolia ako aj  rodáci obce stretnúť, zaspomínať, porozprávať, zašportovať, pozrieť kultúrny program a samozrejme sa zabaviť. Tento rok sme organizovali Deň obce v Ratkovskom Bystrom 8.augusta 2015. Počasie nám prialo a k dobrej nálade prispeli všetci obyvatelia obce Ratkovské Bystré. Poďakovanie patrí Dobrovoľnému hasičskému zboru v Ratkovskom Bystrom ukážkou pripravenosti zboru na zásah. Nezabudnuteľná bola aj ukážka práce polície, jej výstroje, výzbroje a techniky. Čo bola úplne novinka to bola prezentácia múzea na kolesách z Prešova. Ich ukážky výstroje a výzbroje z druhej svetovej vojny nenechali chladným ani jedného účastníka Dňa obce. Mali možnosť si detailne pozrieť všetky vystavené artefakty. Zlatým klincom bolo vystúpenie hudobnej skupiny „PROFIL“, ktorá rozospievala všetkých účastníkov. Neodmysliteľnou súčasťou dňa boli aj rôzne súťaže pre deti, ale i dospelých. Nedali sme sa zahanbiť ani futbalovým turnajom a naši futbalisti podali skvelý výkon. Samozrejmosťou podujatia bolo i občerstvenie formou bezplatného podávania gulášu, kde si mohli účastníci vybrať zo štyroch druhov gulášu. Stále však najväčší úspech má  guláš od poľovníckeho združenia Sihoť v Ratkovskom Bystrom. Na pôde Obce Ratkovské Bystré sme mali možnosť privítať poslanca BBSK p. Júliusa Lašana. 

Podujatie  malo väčší rozmer ako len miestne podujatie a to mikroregionálny rozmer. Zabezpečenie takéhoto podujatia si vyžaduje i nemalé finančné prostriedky. Finančná podpora, ktorú  sme dostali od Banskobystrického samosprávneho kraja z prostriedkov schvaľovaných poslancami BBSK, veľkou mierou prispela k tomu , aby deň obce mal veľký úspech.

Ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju za poskytnutú dotáciu, ktorá prispela k tomuto vydarenému a nezabudnuteľnému Dňu obce Ratkovské Bystré.

V Ratkovskom Bystrom, dňa: 22.09.2015     

Mgr. Dušan Bodnár
starosta obce


Obec Ratkovské  Bystré ďakuje VUC Banská Bystrica za finanačný príspevok na spracovanie PHSR "Mikroregiónu Ratková a okolie" vo výške 500.- €.

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MIKROREGIÓNU 
RATKOVÁ A OKOLIE 

PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2010 - 2019 

Základné údaje 

Kraj: Banskobystrický 
Okres: Revúca 
Región: Gemer 
Rozloha: 15771 ha 
Počet obyvateľov: 3488 
Hustota obyvateľstva: 0 obyvateľ(ov)/km2 

Nacionále 

Štatistická územná jednotka: 514896 
EČV: RA 
Telefónna predvoľba: Mikroregiónu Ratková a okolie 

047 pre obce

 • Hrlica
 • Ratková
 • Ratkovská Suchá
 • Sása
 • Krokava
 • Ratkovské Bystré
 • Ratkovská Lehota
 • Rybník
 • Ploské

058 pre obce

 • Sirk
 • Kameňany
 • Turčok