SlovenskýEnglish

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 18)
Názov Popis Dátum
Zámer na odpredaj nehnuteľného majetku Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Ratkovské Bystré: 26.06.2024
Zaburinenie pozemkov v okrese Revúca - upozornenie Oznámenie o povinnosti predchádzať výskytu a šíreniu burín 24.05.2024
Predloženie súťažného návrhu - obchodná verejná súťaž na prevod akcií obce Ratkovské Bystré v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - 21.05.2024
Výzva na uplatnenie prdkupného práva k akciám akcionára v obch.spoločnosti VVS - 25.04.2024
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod akcií obce Ratkovské Bystré v obch.spoločnosti VVS - 25.04.2024
Zámer prevodu akcií obce Ratkovské Bystré formou obchodnej verejnej súťaže - 25.04.2024
Vyhlásenie mimoriadnej situácie v okresoch Brezno, Detva a Revúca - 24.04.2024
Oznam o elektronickej adrese pre delegovanie do OVK pre voľby do EP 2024 - 13.03.2024
Návrh rozpočtu na rok 2024 - zverejnené 06.3.2024 - 06.03.2024
Kandidáti na prezidenta SR - 06.03.2024
Generované portálom Uradne.sk