SlovenskýEnglish

Sakrálne informácie

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, RATKOVSKÉ BYSTRÉ

Adresa: 
Ratkovské Bystré č.d. 62
982 66 Ratkovské Bystré 

tel: 047 54 91 215
mobil: 0903 886 724
e-mail: vladimir.vancik@gmail.com
       
Zborový Kaplán
p. Vladimír Vančík

Bohoslužby: 
Ratkovské Bystré - 09:30 - každú  nedeľu v mesiaci
Hrlica - 11:00 - prvá nedeľa v mesiaci 

"Ratkovské Bystré – Cirkevný zbor v Gemerskom senioráte.

Do osamostanenia r. 1636 bol fíliou Ratkovej. Terajší kostol postavili r. 1787 na mieste predošlého, obnovili ho v roku 1855, 1889. Faru rekonštruovali r. 1937, zborová sieň je z roku 1970. 

Filiálky:
Hrlica ( kostol 1899 )
Krokava ( modlitebňa 1910 )

Farári pôsobiaci v obci Ratkovské Bystré: 

 • Juraj Láni 1636 – 1643
 • Georgius Pauli 1643 – 1653
 • Georgius Paulini 1654 – 1668
 • Timoteus Paulini 1668 – 1670
 • Nikolaus – Nohaides 1670 – 1688
 • Georgus Subsilvany 1688 – 1705
 • Jacubus Žirko 1705 – 1707
 • Ondrej Bubenka 1709 – 1712
 • Stephanus Ladislaides 1712 – 1728
 • Ján Grelnertius 1728 – 1753
 • Ondrej Grelnertius 1753 – 1762
 • Michal Hegedus 1762 – 1788
 • Andrej Muránszky 1789 – 1791
 • Samuel Fabricius 1792 – 1823
 • Ján Ladislav Bartolomeides 1823 – 1825
 • Peter Thomas Urbanivich 1825 – 1831
 • Ján Krman 1831 – 1876
 • Eduard Karmán 1876 – 1899
 • Július Chriašteľ 1900 – 1935
 • Matej Regítko 1937 – 1941 ( 1952 – 1966 )
 • Juraj Spevák 1941 – 1946
 • Ondrej Ladislav Bartho 1946 – 1952
 • Matej Regítko 1952 – 1966
 • Ján Bohdan Hroboň 1966 – 1972
 • Vladimír Pavlík 1973 – 1978
 • Dušan German 1978 – 1987
 • Samuel Linkesch 1987 – 1991
 • František Lompart 1992 – 1994
 • Miroslav Synak 1994 – 1996
 • Dušan Pavel Hrivnak 1998 - 15.08.2013
 • Miroslav Kerekréty 15.08.2013 -  31. 07.2020
 • Vladimír Vančík 01.10.2020 - 

Zdroj: Evanjelická encyklopédia Slovenska, r. 2001 
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Ratkovské Bystré