•  
  •  
  •  
  •  

Sakrálne informácie

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, RATKOVSKÉ BYSTRÉ  

Adresa: 
Ratkovské Bystré č.d. 62
982 66 Ratkovské Bystré 
tel:              047 54 91 215 

mobil:       0903 886 724

e-mail:      vladimir.vancik@gmail.com
       
Zborový Kaplán
p. Vladimír Vančík

Bohoslužby: 
Ratkovské Bystré - 09:30 - každú  nedeľu v mesiaci
Hrlica - 11:00 - prvá nedeľa v mesiaci 

"Ratkovské Bystré – Cirkevný zbor v Gemerskom senioráte.

Do osamostanenia r. 1636 bol fíliou Ratkovej. Terajší kostol postavili r. 1787 na mieste predošlého, obnovili ho v roku 1855, 1889. Faru rekonštruovali r. 1937, zborová sieň je z roku 1970. 

Filiálky : Hrlica ( kostol 1899 )

Krokava ( modlitebňa 1910 )Farári pôsobiaci v obci Ratkovské Bystré: 

Juraj Láni                                                1636 – 1643

Georgius Pauli                                        1643 – 1653

Georgius Paulini                                      1654 – 1668

Timoteus Paulini                                      1668 – 1670

Nikolaus – Nohaides                                1670 – 1688

Georgus Subsilvany                                 1688 – 1705

Jacubus Žirko                                           1705 – 1707

Ondrej Bubenka                                       1709 – 1712

Stephanus Ladislaides                             1712 – 1728

Ján Grelnertius                                         1728 – 1753

Ondrej Grelnertius                                    1753 – 1762

Michal Hegedus                                        1762 – 1788

Andrej Muránszky                                     1789 – 1791

Samuel Fabricius                                      1792 – 1823

Ján Ladislav Bartolomeides                      1823 – 1825

Peter Thomas Urbanivich                          1825 – 1831

Ján Krman                                                 1831 – 1876

Eduard Karmán                                         1876 – 1899

Július Chriašteľ                                          1900 – 1935

Matej Regítko                                            1937 – 1941 ( 1952 – 1966 )

Juraj Spevák                                             1941 – 1946

Ondrej Ladislav Bartho                             1946 – 1952

Matej Regítko                                            1952 – 1966

Ján Bohdan Hroboň                                  1966 – 1972

Vladimír Pavlík                                          1973 – 1978

Dušan German                                          1978 – 1987

Samuel Linkesch                                       1987 – 1991

František Lompart                                     1992 – 1994

Miroslav Synak                                          1994 – 1996

Dušan Pavel Hrivnak                                 1998 - 15.08.2013

Miroslav Kerekréty                                     15.08.2013 -  31. 07.2020

Vladimír Vančík                                           01.10.2020 - 


Zdroj: Evanjelická encyklopédia Slovenska, r. 2001 
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Ratkovské Bystré

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

RATKOVSKÉ BYSTRÉ Počasie

Kalendár zvozu odpadu