rsshttp://www.ratkovskebystre.sk/Thu, 06 Aug 2020 23:07:32 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Vyhlásenie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru]]>http://www.ratkovskebystre.sk//--23-60-vyhlasenie-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaruThu, 09 Apr 2020 13:57:00 +0200http://www.ratkovskebystre.sk//--23-60-vyhlasenie-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaru<![CDATA[SSD oznam - Orezávanie konárov február, marec 2020]]>http://www.ratkovskebystre.sk//--23-56-ssd-oznam---orezavanie-konarov-februar-marec-2020Wed, 12 Feb 2020 13:46:00 +0100http://www.ratkovskebystre.sk//--23-56-ssd-oznam---orezavanie-konarov-februar-marec-2020<![CDATA[Vzdanie sa mandátu poslanca OZ a nástup náhradníka]]>http://www.ratkovskebystre.sk//--23-53-vzdanie-sa-mandatu-poslanca-oz--a-nastup-nahradnikaFri, 03 Jan 2020 11:44:00 +0100http://www.ratkovskebystre.sk//--23-53-vzdanie-sa-mandatu-poslanca-oz--a-nastup-nahradnika<![CDATA[Pôsobnosť obce pri dodržiavaní vodného zákona]]>http://www.ratkovskebystre.sk//--23-48-posobnost-obce-pri-dodrziavani-vodneho-zakonaFri, 15 Nov 2019 07:30:00 +0100http://www.ratkovskebystre.sk//--23-48-posobnost-obce-pri-dodrziavani-vodneho-zakona<![CDATA[Ochrana úrody - upozornenie]]>http://www.ratkovskebystre.sk//--23-46-ochrana-urody---upozornenieThu, 11 Jul 2019 14:36:00 +0200http://www.ratkovskebystre.sk//--23-46-ochrana-urody---upozornenie<![CDATA[Záverečný účet obce za rok 2018]]>http://www.ratkovskebystre.sk//--23-44-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2018Fri, 07 Jun 2019 14:32:00 +0200http://www.ratkovskebystre.sk//--23-44-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2018<![CDATA[Certifikát - triedený odpad]]>http://www.ratkovskebystre.sk//--23-40-certifikat---triedeny-odpadFri, 03 May 2019 07:39:00 +0200http://www.ratkovskebystre.sk//--23-40-certifikat---triedeny-odpad<![CDATA[Poďakovanie - Deň ZEME]]>http://www.ratkovskebystre.sk//--23-38-podakovanie---den-zemeWed, 24 Apr 2019 08:59:00 +0200http://www.ratkovskebystre.sk//--23-38-podakovanie---den-zeme<![CDATA[Deň zeme v Ratkovskom Bystrom dňa 13.4.2019]]>http://www.ratkovskebystre.sk//--23-36-den-zeme-v-ratkovskom-bystrom-dna-1342019Mon, 01 Apr 2019 09:18:00 +0200http://www.ratkovskebystre.sk//--23-36-den-zeme-v-ratkovskom-bystrom-dna-1342019<![CDATA[Verejná vyhláška - územné konanie optická sieť]]>http://www.ratkovskebystre.sk//--23-26-verejna-vyhlaska---uzemne-konanie-opticka-sietFri, 26 Oct 2018 13:02:00 +0200http://www.ratkovskebystre.sk//--23-26-verejna-vyhlaska---uzemne-konanie-opticka-siet<![CDATA[Oznam - triedenie odpadu]]>http://www.ratkovskebystre.sk//--23-25-oznam---triedenie-odpaduTue, 02 Oct 2018 10:38:00 +0200http://www.ratkovskebystre.sk//--23-25-oznam---triedenie-odpadu<![CDATA[Záverečné stanovisko POH BBSK na roky 2016-2020 ]]>http://www.ratkovskebystre.sk//--23-12-zaverecne-stanovisko-poh-bbsk-na-roky-2016-2020-Sat, 28 Apr 2018 00:00:00 +0200http://www.ratkovskebystre.sk//--23-12-zaverecne-stanovisko-poh-bbsk-na-roky-2016-2020-<![CDATA[Ponuka na odpredaj rodinného domu]]>http://www.ratkovskebystre.sk//--23-14-ponuka-na-odpredaj-rodinneho-domuTue, 10 Apr 2018 12:01:00 +0200http://www.ratkovskebystre.sk//--23-14-ponuka-na-odpredaj-rodinneho-domu<![CDATA[Informácia o partnerstve RRA]]>http://www.ratkovskebystre.sk//--23-1-informacia-o-partnerstve-rraMon, 01 Aug 2016 15:14:00 +0200http://www.ratkovskebystre.sk//--23-1-informacia-o-partnerstve-rra<![CDATA[Cenník štrkov Slovmag]]>http://www.ratkovskebystre.sk//--23-7-cennik-strkov-slovmagFri, 01 Apr 2016 12:14:00 +0200http://www.ratkovskebystre.sk//--23-7-cennik-strkov-slovmag